Twój partner w biznesie

Aktualności

O nas

Research Partner to polska firma badawcza. Dbamy o najwyższy standard naszych usług, oferując naszym klientom skuteczne rozwiązania wspierające strategię rozwoju firmy.

Zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście i wszechstronną pomoc, począwszy od zaprojektowania badania po interpretację wyników i wykorzystanie ich we wszelkich działaniach marketingowych.

Nasze projekty realizujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi partnerami, co pozwala nam zapewnić najwyższy standard przeprowadzanych badań rynkowych.

Tomasz Sieniutycz

  • Od 1993 r. związany z rynkiem mediów i reklamy. Specjalizuje się w badaniach rynkowych, monitoringu mediów oraz nowych technologiach.
  • W latach 1996-2004 dyrektor marketingu BR TVP. W latach 1999-2004 członek zarządu European Group of Television Advertising z siedzibą w Brukseli. Doradca polskich i zagranicznych organizacji mediowych, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. (2009-2011). W latach 2010-2011 szef ośrodka iTVP HD, odpowiedzialnego za nowe media w TVP. Od 2012 r. prowadzi firmę Research Partner. Członek PTBRiO.
  • Autor wielu badań z dziedziny nowych mediów, technologii oraz opracowań dotyczących lokowania produktu, reklamy internetowej i sponsoringu sportowego.

Oferta

Techniki badawcze są dobierane w zależności od skali projektu i rodzaju potrzebnych informacji.

Zależnie od potrzeb klienta stosujemy odpowiedni dobór metod ilościowych i jakościowych, pozwalających na osiągnięcie celów badawczych oraz wykorzystania wyników w kształtowaniu strategii marketingowej firmy.

Badania

Research Partner oferuje pełne spektrum możliwości badawczych:

Badania satysfakcji klientów

Ważnym aspektem wpływającym na rozwój firmy jest opinia klientów oraz ich satysfakcja z oferowanych usług i produktów. Badania satysfakcji klienta są jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających budowanie długotrwałej relacji odbiorcy z firmą.

Badania znajomości marki oraz wizerunku

Badamy znajomość spontaniczną, wspomaganą, percepcję wizerunku w grupie docelowej (naszej i klientów marek konkurencyjnych), kluczowe drivery i bariery wizerunkowe, które mają wpływ na sprzedaż.

Usage & Attitude (U&A)

Celem U&A jest opisanie grupy docelowej danego produktu poprzez sposoby konsumpcji danego produktu oraz stosunkiem do kategorii produktowej. Kładziemy nacisk na zachowania konsumenckie badanych oraz postawę wobec danego produktu.

Trackingi kampanii reklamowych

Badamy wzajemny wpływ różnych zachowań konsumenckich. Analizujemy wpływ czynników zewnętrznych oraz zmianę podstawowych wskaźników związanych z kondycją marki.

Pre-testy konceptów kreatywnych

Pre-testy pomagają wybrać najlepszą koncepcję kreatywną, zmienić jej elementy, które potencjalni konsumenci wskazują jako mniej interesujące oraz słabiej działające.

Ocena materiałów wideo poprzez analizę reakcji mimicznych (Ellen)

Służy do odpowiedniego wyboru spotów reklamowych, animatików pod kątem przyszłych kreacji reklamowych, zwiastunów filmowych, odcinków pilotażowych seriali i wszystkich innych materiałów audiowizualnych. Pozwala także na sprawdzenie zużycia spotów reklamowych lub konkurencyjności w stosunku do rywali rynkowych.

Brand experience

Wizerunek marki w kontekście marek konkurencyjnych. Celem jest diagnoza marki, która pozwala uchwycić jej mocne i słabe strony w oczach konsumentów z grupy celowej oraz użytkowników marek konkurencyjnych.

Customer journey

Badanie umożliwia bardzo dokładne prześledzenie procesu decyzyjnego wraz z motywami postępowania potencjalnych konsumentów (drivery, bariery procesu zakupu). Pozwala na weryfikację planów marketingowych, zarówno w przypadku istniejących marek jak i nowych, dopiero wprowadzanych na rynek.

Employer branding

Analizujemy markę pracodawcy z punktu widzenia pracowników oraz innych interesariuszy, będących częścią procesu HR – wewnętrznych i zewnętrznych. Badamy wizerunek, satysfakcję, lojalność i przedsiębiorczość pracowników w kontekście szeroko rozumianego otoczenia biznesowego firmy (w tym pracowników byłych i potencjalnych).

monitoring sponsoringu sportowego i product placement

  • Monitorowane są graficzne ekspozycje marek i produktów, oznaczonych dającym się jednoznacznie rozpoznać logotypem lub inną charakterystyczną dla danej marki/produktu cechą (z wyjątkiem samochodów, gdzie badaniu podlegają wyłącznie takie ekspozycje, w których logotyp jest widoczny).
  • Każda marka jest opisana ze względu na długość ekspozycji, wartość w PLN oraz liczbę ekspozycji. Ponadto dostarczamy przykładowe kreacje oraz opisujemy lokowanie ze względu na sposób pokazania produktu (scenografia, aktor, informacja tekstowa).
  • Monitoringi pozwalają na sprawdzenie efektywności działań własnych dzięki porównaniu swoich wydatków z wartością mediową wskazań w telewizji, prasie i internecie. Pomagają podjąć decyzje o rozszerzeniu mixu komunikacyjnego o sport i lokowanie produktu, a także na stwierdzenie aktywności konkurentów branżowych w tym zakresie i efektywności ich działań.

Referencje

Zaufali nam

Research Partner

ul. Trombity 16, 02-850 Warszawa

tel. +48 690 29 79 79

email: biuro@researchpartner.pl