Oferta

Techniki badawcze są dobierane w zależności od skali projektu i rodzaju potrzebnych informacji.

Zależnie od potrzeb klienta stosujemy odpowiedni dobór metod ilościowych i jakościowych, pozwalających na osiągnięcie celów badawczych oraz wykorzystania wyników w kształtowaniu strategii marketingowej firmy.