Oferta

Techniki badawcze są dobierane w zależności od skali projektu i rodzaju potrzebnych informacji.

Zależnie od potrzeb klienta stosujemy odpowiedni dobór metod ilościowych i  jakościowych, pozwalających na osiągnięcie celów badawczych oraz  wykorzystania wyników w kształtowaniu strategii marketingowej firmy.